کارت پستال پیوندتان مبارک

 

 همسرتان عاشقتان خواهد بود اگر...؟                                                                                                                                                                                                  بهشت به فرشتگان داده شد . اما انسان باید بهشت خود را بیافریند. دیباک چوپرا

ازدواج موفق                                                                                                                                                                                                                                    مائیم که اصل شادی و غمیم. مولوی

از درون سینه توست . جهان چون دوزخ دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. صائب تبریزی

افسردگی. غم و اندوه وجود ندارد انچه هست اندیشه مضطرب . خشمناک و اندوهگین است. وین دایر

   + ادریس محمدی - ٦:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/٢٤